7 ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ποιες είναι οι θέσεις σας για την πορεία της Ελλάδας προς την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων; Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) θεωρεί  ότι η διαχείριση απορριμμάτων...

Η ιστορία του FreiburgCup

Το Freiburg είναι γνωστό ως η «πιο πράσινη πόλη στη Γερμανία». Η πόλη των 250.000 κατοίκων έχει στραφεί εδώ και καιρό στην εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω...

Τα ρούχα σε μια κυκλική οικονομία

Καθώς τα απόβλητα που παράγουμε συνεχίζουν να αυξάνονται και καθώς οι φυσικοί πόροι σπανίζουν όλο και περισσότερο, η ανάγκη επαναχρησιμοποίησης των υπαρχόντων/χρησιμοποιημένων υλικών για την...