Η ιστορία του FreiburgCup

Το Freiburg είναι γνωστό ως η «πιο πράσινη πόλη στη Γερμανία». Η πόλη των 250.000 κατοίκων έχει στραφεί εδώ και καιρό στην εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω...

Τα ρούχα σε μια κυκλική οικονομία

Καθώς τα απόβλητα που παράγουμε συνεχίζουν να αυξάνονται και καθώς οι φυσικοί πόροι σπανίζουν όλο και περισσότερο, η ανάγκη επαναχρησιμοποίησης των υπαρχόντων/χρησιμοποιημένων υλικών για την...