Το ReWEEE πάει στη Σλοβενία

03 Αυγούστου 2018

Εργαστήριο ReWEEE: Αναπτύσσοντας συνεργασίες για την πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

ReWEEE Workshop: Developing partnerships for WEEE prevention and preparing for re-use

24 & 25 Σεπτεμβρίου 2018, Ljubljana, Slovenia

Το εργαστήριο αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών στην Ευρώπη.
Το Έργο ReWeee αποσκοπεί στην πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα δύο Κέντρα Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) ΑΗΗΕ στην περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Βασική δραστηριότητα των Κέντρων θα είναι η συγκέντρωση, η διαλογή και η ταξινόμηση των ΑΗΗΕ, ανάλογα με την κατάστασή τους, με σκοπό να ακολουθήσει προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία.
Στα πλαίσια του έργου, διοργανώνεται ένα διήμερο Εργαστήριο στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, που θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε σημεία ενδιαφέροντος (όπως κέντρα διαλογής), καθώς και ομιλίες από εκπροσώπους του έργου αλλά και εκπροσώπους δράσεων για την πρόληψη δημιουργίας ΑΗΗΕ από τη Σλοβενία.
Μια σημαντική δράση που ήδη υλοποιείται στα πλαίσια του έργου ReWEEE είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη δωρεά και την ανταλλαγή Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Σε αυτή τη πλατφόρμα είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά και δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα το έργο πραγματοποιεί εκδηλώσεις  Repair Café με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την επισκευή ΗΗΕ.
Για εγγραφή στο διήμερο Εργαστήριο πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Το διήμερο διοργανώνεται με τη συνεργασία του έργου SURFACE του προγράμματος Interreg Central Europe.

 

Για την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Τέντα Δήμητρα